Ledig fast 50% stilling som skolerådgiver med administrative oppgaver

Slottsfjellet videregående steinerskole ble etablert i 1983 som del av Steinerskolen i Vestfold. Skolen har 15 ansatte med 10 årsverk og er godkjent for 90 elever. Skolen tilbyr allmenn studiespesialisering med fordypning i matematikk, teater, kunst og håndverk. Les mer om skolen på www.slottsfjelletvgs.no.

page1image24882560

Skolen søker etter deg som kan bygge gode relasjoner med skolens elever samtidig som du har full kontroll på vårt skoleadministrative system IST Everyday. Stillingen kombinerer det å være rådgiver for elevene, med skoleadministrative oppgaver.

Vi søker deg som har relevant utdanning, for eksempel innenfor sosialpedagogikk og administrasjon, samtidig som du har flere års erfaring med pedagogisk arbeid, skoleadministrative oppgaver og oppdatert kunnskap om utdanningssektoren.

Det er en forutsetning at du lett setter deg inn i nye administrative dataverktøy som Office 360, IST Everyday mm. Videre er det en forutsetning at du har interesse for steinerskolens idé og praksis. Personlige egenskaper som selvstendighet, ryddighet, faglig trygghet, og allsidighet vektlegges.

Stillingen kan kombineres med 50% undervisning for rette vedkommende. Utlysning av aktuelle lærerstillinger skjer i januar/februar 2021.

Vi tilbyr en annerledes skolehverdag, tett samarbeid med skolens lærere og ledelse, og kollegial deltagelse i skolens videre utvikling. Flotte lokaler i Tønsberg sentrum 4 minutters gange fra togstasjonen.


Arbeidsoppgaver

  • Sosialpedagogisk-, utdanning- og yrkesrådgivning i henhold til kapittel 7 i forskrift til friskolelova.
  • Delta i relevante rådgivernettverk
  • Systematisk arbeid med helse, trivsel og læring i henhold til opplæringslovens §9a, herunder ansvar for gjennomføring og oppfølging av elevundersøkelsen o.l. i samarbeid med skolens lærere og ledelse
  • Markedsføre skolens utdanningstilbud i samarbeid med skolens lærere og ledelse
  • Ansvar for administrative oppgaver og rutiner om inntak og avgang i samarbeid med skolens lærere og ledelse
  • Ansvar for rapportering til WIS, Fylkeskommunen, Statens lånekasse for utdanning, mm.
  • Vedlikehold av skolens skoleadminstrative system og elevarkiv
  • Ansvar for post og telefon på faste ukedager eller når daglig leder ikke er tilstede
  • Ansvar for elev-pc ordningen og enkel IT-support for elever og lærere
  • Forefallende kontoroppgaver

Ønskende kvalifikasjoner

✓ Erfaring med pedagogisk arbeid
✓ Skoleadministrativ erfaring
✓ Relevant mastergrad
✓ Gode IT-kunnskaper
✓ Kjennskap til steinerskolens idé og praksis
✓ Personlig egnethet


Nærmeste leder: Daglig leder
Stillingstype: Fast
Omfang: 50%
Arbeidstid: Etter nærmere avtale
Lønn og ferie: 500.000-540.000 brutto årslønn. Pensjonssparing i SPK, gruppeliv-, yrkesskade- og ulykkesforsikringer. 4 uker ferie, mulighet for å opparbeide avspasering i skolens ferier.

Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest


 

KONTAKT

Thomas Johnsen (daglig leder)
Tlf. 959 07 675

TILTREDELSE

01.03.2021 eller etter nærmere avtale

SØKNADSFRIST

18.12.2020