Ledere ved Steinerskolen i Oslo

Steinerskolen i Oslo ønsker å være en driftig og aktuell skole for familier i vår tid – en skole som verdsetter lek og nysgjerrighet like høyt som fag og kompetansemål. 
Vi er landets eldste og største Steinerskole med ca. 470 elever og 90 medarbeidere. Vi ligger på Hovseter litt utenfor Oslo sentrum. Skolen er i vekst, og ønsker å rekruttere flere ledere. Det er to trinnlederstillinger som skal fylles, én på barnetrinnet og én på ungdomstrinnet.

 

Vi søker engasjerte trinnledere til Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Nå søker vi deg som har:

 • steinerpedagogisk kompetanse og erfaring 
 • erfaring fra utviklingsprosesser i skolen
 • gode IKT-kunnskaper
 • ledererfaring
 • evnen til ro og fleksibilitet i en travel og engasjerende hverdag
 • glede av å jobbe i skolen

Du får interessante oppgaver knyttet til pedagogisk og skolefaglig utviklingsarbeid i samarbeid med kollegiet.

Sammen med de andre i ledergruppen vil du også være med å utvikle og digitalisere våre administrative rutiner og driften av skolen.

Ledergruppen ønsker å være en involverende ledelse, og har et ansvar for at både medarbeidere og elever trives, og at vi i fellesskap bidrar til å løse små og store oppgaver. 

Du får rikelig anledning til å vokse som menneske og som leder når du tar ansvar ved vår skole, og bli en del av et stort, mangfoldig og faglig sterkt kollegium. 

Oppgavene for den rette kandidaten er:

 • Personalansvar med oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Pedagogisk- og faglig veiledning av lærere 
 • Planlegge og gjennomføre ukentlige trinnmøter 
 • Oppfølging av elever og kontakt med foresatte i elevsaker, i samarbeid med lærere og skolens ressursteam
 • Systemisk arbeid i forhold til langsiktig planlegging og kompetanseutvikling
 • Administrative oppgaver, timeplan og økonomi
 • Oppfølging av ledergruppens beslutninger

Skolens ledergruppe består av trinnledere, en spesialpedagogisk fagleder og daglig leder/rektor. SFO-leder inviteres jevnlig til ledermøtene og rapporterer direkte til daglig leder. Administrasjonen utgjør i tillegg til ledergruppen, fire konsulenter og rådgivere.

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Søknadsfrist: 

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Velkommen til å søke stillingen!

KONTAKT

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Petter Moen på 988 98 427

TILTREDELSE

1. august 2022

SØKNADSFRIST

1. februar 2022

 

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på post@rsio.no