Hedvig Fon Klyve, trinnleder

Jeg har jobbet i steinerskolen siden 2006. Lærerutdanningen tok jeg på Steinerhøyskolen, med et utvekslingsår i Cape Town, og et bonus-år i kunstterapi fra Järna. Bacheloroppgaven min fokuserte på skolehagen som undervisningsarena. Ideen om å bruke hagebruk og uteområdet som et spennende og aktuelt undervisningsrom har fulgt meg siden.

Jeg startet med 2.klasse på Steinerskolen i Vestfold i 2011. Som nybakt andreklasselærer var jeg klar for å ta elevene med ut på turer, fokusere på nærmiljø, og tenkte at de gjennom å kjenne på en forbindelse til naturen, og sitt lokalmiljø ville kjenne på en sammenheng i seg selv. I tillegg til å være klasselærer var jeg så heldig å få ta andre klasser ut i skolehagen. Jeg opplevde gang på gang at barna ble ivrige, engasjerte og kjente på et alvor i arbeidet med skolehagen. Det var herlig å se på omsorg, utholdenhet og interesse.

Nå jobber jeg som trinnleder på barneskolen, studerer master på RSH og engasjerer meg fremdeles i at elevene skal få oppleve en nær undervisning som gjør dem nysgjerrige på seg selv og verden.

På steinerskolen i Vestfold ønsker vi å strekke oss for å være miljøbevisste i handling og tanke. Vi er grønt flagg sertifisert gjennom www.fee.no, og har Debios gullmerke, som betyr at maten vi serverer på SFO og skolekjøkkenet er minst 90% økologisk. Det viktigste for meg er likevel at vi strekker oss mot at barna skal få oppleve at de hører til, i verden og i seg selv. Det tror jeg vi kan klare ved at de får gode menneskemøter gjennom sunne, sanne voksenpersoner og får være i et trygt, forutsigbart skolemiljø. På steinerskolen i Vestfold er vi en god gjeng engasjerte og herlige mennesker som alle løfter og inspirerer hverandre til å gjøre en best mulig jobb for barna og hverandre.