Læreplanen

Å være lærer i en Steinerskole gir stor frihet. Som bakteppe for din undervisning har du de godkjente læreplanene, skolens kultur og tradisjon. Ved siden av deg dine kolleger og deres erfaring og kompetanse. Foran deg har du din klasse, dine elever.

 

Det er et stort ansvar å ha friheten til å velge ut, slå sammen, legge til og utheve momenter og ikke minst velge metoder hver dag, hver uke og i hver periode. Alt det som sammenfattes i din egen årsplan og i skolens arbeid med lokale læreplaner.

 

LÆREPLANER

  • FRA ASKELADDEN TIL EINSTEIN
    Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Boken viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter.
    Boken fåes i nettbokhandelen!
  • HISTORISKE LÆREPLANER
    Eldre læreplaner er tilgjengelige på Steinerskoleforbundets internsider.