Kontakt Steinerskoleforbundet

Post / telefon

Steinerskoleforbundet
Josefinesgate 12
0351 Oslo

 (+47)  22 54 25 40

Medarbeidere

Kontoret – 22 54 25 40 – forbundet@steinerskolen.no

Ivar Smit – daglig leder – ivar.smit@steinerskolen.no

Henrik Thaulow – pedagogisk rådgiver – henrik.thaulow@steinerskolen.no

Eva Østrem – rådgiver for videregående trinn – eva.ostrem@steinerskolen.no

Anna Katarina Trede – Grønn skole – anna.katarina.trede@steinerskolen.no

Henrikke Mørck – prosjektmedarbeider – henrikke.morck@steinerskolen.no

Gottfried Fjeldså – IT / web – gottfried.fjeldsa@steinerskolen.no

Ninon Onarheim – Steinerbladet – ninon.onarheim@steinerskolen.no

Styret

Gry Alsos – styreleder – gry.alsos@steinerskolen.no

Anne Bakkenanne.bakken@steinerskolen.no

Anita Barth-Jørgensenanita.barth-jorgensen@steinerskolen.no

Christer Geelmuydenchrister.geelmuyden@steinerskolen.no

Hanne Teigenhanne.teigen@steinerskolen.no

Silje Nøstdal Storheimsilje.nostdal.storheim@steinerskolen.no

Ombudet

Om Ombudet

Ombudet har som formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudsordningen er opprettet i et samarbeid med Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes Foreldreforbund. Skolene bør gjøre ombudsordningen kjent for medarbeidere, foreldre og elever. Steinerskolenes Ombudsordning er et tilbud der ulike parter kan søke råd og hjelp i saker hvor det er krevende å få til en god dialog. Slik hjelp kan være samtaleledelse, formidling eller megling dersom situasjoner har låst seg. Ombudet kan arbeide med pågående konflikter, eller komme med uttalelse i saker som er avsluttet. Skolene som er medlemmer av Steinerskoleforbundet, er forpliktet til å delta i megling dersom Ombudet vurderer en sak dithen at det kreves.

Kontakt ombudet

Har du spørsmål om Ombudsordningen eller behov for å drøfte om det er aktuelt med hjelp i din sak, kan du kontakte Steinerskoleforbundets daglige leder på epost ivar.smit@steinerskolen.no eller telefon 22 54 25 40 for videre henvisning. Har du behov for hjelp fra Ombudet kan du skrive en henvendelse til ombud@steinerskolen.no eller ringe daglig leder på 452 04 555.

Ombudets medlemmer
  • Fridtjof Piene Gundersen – leder
  • Elisabeth Vegard Due
  • Tor Segelcke

STEINERSKOLEFORBUNDET

STEINERSKOLEFORBUNDET godkjenner Steinerskolene i Norge, og det fungerer som et rådgivende organ for disse. Det er for tiden 30 Steinerskoler i landet, og nye Steinerskoler er under etablering.