Kongsberg Steinerskole søker rektor

Kongsberg Steinerskole er nå under etablering, og vi tar imot våre første elever i august 2021. Vi holder til i et vakkert og landlig miljø på Skollenborg i Kongsberg, ca. 8 kilometer fra sentrum, i retning Drammen. Undervisninga vil foregå i nye lokaler tilknyttet Nyhusgården og Huldraheimen Steinerbarnehage.

Barnehagen ble godkjent som Rudolf Steinerbarnehage i 2009. Vi har godt innarbeida rutiner og tradisjoner med mange flotte medarbeidere. Disse vil vi bygge videre på i skolen. Vi holder til i et landlig miljø med hester, sauer og høner som skolen og barnehagen har mulighet for å ha daglig kontakt med. Gården har store jorder hvor det dyrkes gress til egne dyr og vi har skogsområder til disposisjon for læring, rekreasjon og friluftsliv.

Vi ser for oss et solid samarbeid mellom barnehagen og skolen. Skolens rektor vil ha personalansvar, økonomisk ansvar og være skolens ansikt utad i tett samarbeid med styret av Kongsberg Steinerskole.

 

 

Fra 1. august 2021 har vi en ledig 35% stilling som rektor ved Kongsberg Steinerskole.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for både elever og lærere
 • Planlegge og evaluere undervisning sammen med lærergruppa
 • Gjennomføre planleggingsdager og delta på kurs og møter i samarbeid med og i regi av Kongsberg kommune
 • Sikre god dialog med kommunen og følge opp kommunale krav og føringer
 • Samarbeide med styret, kollegaer, barnehagen, foreldre og elever
 • Delta i, drive og sikre skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid
 • Sørge for at lærere underviser i henhold til steinerpedagogiske prinsipper og fagplaner
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner: 

 • Ledererfaring er en forutsetning, fortrinnsvis innen skoleledelse
 • Lærerutdanning, minimum på bachelornivå, og bred undervisningserfaring
 • Kjennskap til steinerpedagogikk, og gjerne steinerpedagogisk kompetanse
 • God økonomisk forståelse 
 • Erfaring med personalledelse er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Egenskaper: 

 • Du er en tydelig administrativ leder som har respekt for lærernes kompetanse og faglige valg
 • Du er god på relasjonsbygging og sikrer et godt samarbeid i lærergruppa
 • Du har et sikkert grep om skoleledelse og samarbeid med foreldrene, barnehagen, styret og kommunen
 • Du har et sterkt pedagogisk engasjement
 • Du har visjoner og ønsker for skolen som du vil jobbe systematisk for å oppnå
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Selvstendig arbeid og stor frihet
 • En unik mulighet til å være med å skape din egen arbeidsplass og være med på å forme skolen i oppstartsårene
 • Lønn etter avtale

Personlig egnethet vektlegges. Gyldig politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Spørsmål rettes til styreleder Cathrine Nordlie på 957 45 766, eller kongsberg@steinerskolen.no

TILTREDELSE

1. august 2021

SØKNADSFRIST

12. juni 2021

SØK STILLINGEN

Søknad vedlagt CV og referanser sendes til: kongsberg@steinerskolen.no

Kongsberg Steinerskole AS
Grosvoldveien 140
3619 Skollenborg