Kongsberg Steinerskole søker lærere!

Kongsberg Steinerskole er nå under etablering, og vi tar imot våre første elever i august 2021. Vi holder til i et vakkert og landlig miljø på Skollenborg i Kongsberg, ca. 8 kilometer fra Kongsberg sentrum, i retning Drammen. Undervisningen vil foregå i nye lokaler tilknyttet Nyhusgården og Huldraheimen Steinerbarnehage.

Barnehagen ble godkjent som Rudolf Steinerbarnehage i 2009. Vi har godt innarbeida rutiner og tradisjoner med mange flotte medarbeidere. Disse vil vi bygge videre på i skolen. Vi holder til i et landlig miljø med hester, sauer og høner som skolen og barnehagen har mulighet for å ha daglig kontakt med. Gården har store jorder hvor det dyrkes gress til egne dyr og vi har skogsområder til disposisjon for læring, rekreasjon og friluftsliv.

Vi ser for oss et solid samarbeid mellom barnehagen og skolen. Barnehagen har også en ansatt med eurytmiutdanning som vil være medspiller til skolens undervisning.

 

Kongsberg Steinerskole skal lokaliseres i tilknytning til Huldraheimen steinerbarnehage på Skollenborg

 

Fra august 2021 har vi tre ledige fulltidsstillinger som kontaktlærere for våre skoleklasser. Vi søker engasjerte og dyktige lærere som kan undervise på barnetrinnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Følge opp elevenes læring og utvikling
 • Samarbeid med elever, foreldre og kolleger
 • Delta i og drive skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen. Søkere med steinerpedagogisk kompetanse vil bli foretrukket
 • Faglig fordypning innen språk, realfag, håndverk og musikk er ønskelig
 • Interesse innen friluftsliv og gårdsliv/landbruk vil være en forutsetning
 • Relevant erfaring fra undervisning i grunnskolen
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Egenskaper: 

 • Du er en trygg, varm og tydelig klasseleder
 • Du er god på relasjonsbygging
 • Du har et sikkert grep om klasseledelse og foreldresamarbeid
 • Du har et sterkt pedagogisk engasjement  
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du trives ute i naturen og har kompetanse til å ta den i bruk i undervisningen
 • Du trives rundt og er vant med dyr og kunne tenke deg å bruke det i undervisningssammenheng

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Selvstendig arbeid i et miljø med engasjerte foreldre og flotte barn
 • En unik mulighet til å være med å skape din egen arbeidsplass og være med på å forme skolen i oppstartsårene
 • Lønn i henhold til KS-tariff

Gyldig politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.

Stillingsprosent: 3 x 100%

 

 

 

KONTAKT

Spørsmål rettes til styreleder Cathrine Nordlie, tlf. 957 45 766, eller kongsberg@steinerskolen.no

TILTREDELSE

August 2021

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

Søknad vedlagt CV og referanser sendes til: kongsberg@steinerskolen.no

Kongsberg Steinerskole AS

Grosvoldveien 140

3619 Skollenborg