#KidsOnTech – Vår tids største sosiale eksperiment?

Hvordan vi kan unngå å la teknologien få kontroll over tiden vår og livene våre? Tema er blitt ytterligere aktualisert for de fleste av oss i det siste året med en påtvunget digital hverdag som følge av covid 19.

Sett av en time og se den nye filmen som er laget om barn, ungdom og digitale verktøy utfra et steinerpedagogisk perspektiv i møte med samfunnsutviklingen – #KidsOnTech.

Link og kode for å se filmen står i Steinerbladet nr 3/21. Lenke er også sendt skoler, barnehager og foreldre på epost.

Teamet bak filmen beskriver sine intensjoner slik:

«Vi laget denne filmen for å minne foreldre om noe de allerede vet, rent instinktivt, at barn trenger å leke ute, de må arbeide med hendene, de må være sammen med venner, og de må selv finne ut hva de skal gjøre når de kjeder seg i hjel. I prosessen med filmen ville vi utforske hvordan vi både kunne skjerme og forberede våre barn på en verden som er i konstant og hurtig forandring, og hvor tiden ikke lar seg skru tilbake.» 

Les resten av artikkelen her.

Klikk her for å se filmen, den er fritt tilgjengelig i hele oktober for deg som jobber i Steinerskolen, eller abonnerer på Steinerbladet. Alle andre kan leie den for 35 kroner.