Jolien Perotti, skolehagelærer

Jeg begynte med skolehagen på Øverland gård i 2005. Jeg hadde ingen erfaring med å undervise i en steinerskole fra før, men hadde tatt biodynamisk landbruksutdanning i Nederland som var basert på samme pedagogikk, så det var ikke helt fremmed for meg. Etter hvert ble min jobb utvidet med undervisning i mat og helse på Steinerskolen i Bærum. Skolehagens aktiviteter skjer stort sett fra april til november, mens mat & helsetimene foregår om vinteren.
Jeg tar med alle tiende klassingene med Solli gård på landbrukspraksis, ettersom skolehagen ikke har store husdyr. Disse ukene ligger også i vinterhalvåret. Dessuten har jeg drøyt 80 eple- og pæretrær å beskjære hver vinter.

Sommerhalvåret er desidert den mest travle tiden for meg. Hver dag kommer to klasser til gården, og jeg er helst til stede en til to timer før elevene kommer. Da forbereder jeg dagens undervisning, etter en tematisk plan jeg har laget om vinteren. Jeg ser på hvilken av de ca. 25 klassene som kommer, hva de gjorde sist, Jeg ser på værmeldingen, på hagetegningen, noen ganger i en fagbok og lager så en lang liste med arbeidsoppgaver per klasse. Det skal alltid være mye å gjøre, og det skal både passe til alderstrinnet og gi såpass mye variasjon at det er mestring å oppnå for hvert barn. Jeg finner ofte frem en historie jeg kan fortelle på slutten av arbeidsøkten, om noe som kan knyttes til dagens oppgaver, vekster, vær, årstid osv. Når flere klassene kommer sender vi en klasse opp til gapahuken i skogen mens den andre jobber i hagen, så bytter de plass etter lunsj. Etter fire timer drar de igjen og resten av dagen består i rydding, reparasjon, vask, innkjøp av redskaper eller matvarer. Så skriver jeg logg av alt vi har gjort i hver klasse for å holde litt styr på det hele.

Min hverdag er veldig variert, både praktisk med veldig mange ulike oppgaver, og sosialt med alle elever, lærere og foreldre jeg møter. For å unngå at det faglige blir kjedelig finner jeg på nye prosjekter hvert år; anlegge en ny urtehage, bygge et utekjøkken, dyrke for meg ukjente vekster. Det ene året prøver vi å dyrke peanøtter i drivhuset, det andre året lager vi sukker av sukkerroer vi dyrker selv. Det er vel kanskje det jeg liker så godt med denne jobben, jeg har en enorm frihet til å velge hva vi gjør, så lenge det gir mening for elevene og kan forsvares opp mot læreplanen. Dessuten deler mange elever og voksne sin begeistring over dette vakre stedet vi har skapt sammen over årene, det gir meg ekstra arbeidsglede.

Jeg tilbringer en god del av sommerferien på gården, for det trenges en del luking og vanning om sommeren. Fra en gartners ståsted er det leit at ferien er så lang, for det skjer så mye i hagen mens elevene er borte!

Min situasjon er helt unik, fordi det er to skoler som samarbeider om Øverland skolehage, og dermed er det mulig å ha en hagebrukslærer nesten på fulltid, mens andre skoler ofte sliter med å finne rom i budsjettet og i timeplanen.

I all hovedsak dreier undervisningen på Øverland seg om livets grunnlag, om å bli trygg på seg selv i verden omkring seg, om å knytte seg til naturen som en selvfølgelig del av oss og om bærekraftig forvaltning av denne kloden. Det er mat og helse, håndarbeid, kroppsøving, mobbeforebygging, samarbeid, praktisk matte, biologi, historie og sikkert enda mer.