Instrumentverksted på Hedemarken

Helsepedagogisk skole er del av Steinerskolen på Hedemarken og gir tilbud til elever med psykisk funksjonshemming fra grunnskolens 1. klasse til og med videregående trinn. Elever på barnetrinnet er med i storklassen og har i tillegg egne grupperom til skjerming og bearbeiding av fagstoffet. De eldre elevene får undervisning i egne grupper. En av disse ungdomsgruppene er «yrkesfaglig linje».

Håndarbeid, kunst og musikk er portalen rett inn til et menneskets indre liv. Det er utallige nerveforbindelser mellom hånd og hjerne. Å manipulere og transformere objekter og materialer med hendene er selvsagt en enorm stimulans for hjernen. Hvis håndarbeid brukes som et pedagogisk verktøy blir stimulansen tidoblet. På yrkesfaglig linje, som er et tilbud i helsepedagogisk skole, gjør vi nettopp det. Her lærer elever å stå i sitt yrke i forberedelse på et voksent liv, hvor forventninger av egen forestilling møtes med «kundens» bedømmelse av resultatet.

I sløyden har vi begynt å lage musikkinstrumenter i år. Her forbinder vi høy teknisk presisjon med gleden av å produsere et levende objekt som kan synge og kommunisere med flere. Instrumentene vi lager heter «duoviola». Duoviolaen er et pedagogisk og terapeutisk instrument som også egner seg som utøvende og har allerede funnet sin vei inn på mange klasser og konserter på skolen. Det er et strykeinstrument med to strenger og et klangbrett heller enn en klangkasse. Den kan sammenlignes med strykbassen, men er mye lettere å spille og bygge, har en litt lysere og mykere klang og tar mindre plass i klasserommet.

Arbeidsprosessen er spennende og ganske variert i oppgaver der alle kan fordype seg. Klangbrettet er laget av gran eller furu med tettvokste årringer. Vi bruker norsk ved fra lokale trevirket og slik materiale er umulig å finne i dimensjonene som vi trenger, derfor lager vi en laminert plate som er sammensatt av minst 8 biter som er limt sammen. Disse fugene har elevene lært å lime så godt at man ikke kan se dem, bare ved korrekt bruk av håndhøvel. Fasong på klangbrett sages ut med en kontursag og deretter høvles klangbrettet plan på 9 mm tykkelse.

Neste steg er armen som bærer gripebrett og holder strengene i spenn. Den er laget av lokal bjørk og formes først med båndsag av elevene selv, deretter ferdiggjøres fasongen med rasp, håndhøvel og sikling. Gripebrettet lages av eik eller et liknende hardt treslag og den limes på armen før kurven høvles på overkanten. En rekke hull på presis avstand markeres på gripebrettet. Etterpå males de med fargene som Rudolf Steiner har foreslått for de forskjellige tonene i skalaen. Siste steg før montasje er ferdiggjøring av stolen, som står mellom klangbrett og strengene og som har oppgaven å transmittere vibrasjonene.