INNSAMLING AV KONTAKTINFORMASJON

Vi oppdaterer våre distribusjonslister!
Takk for at dere hjelper oss å holde listene våre oppdatert

Takk for at dere hjelper oss å holde listene våre oppdatert

Hviken skole gjelder disse opplysningene?
Du får en kopi, og vi kan holde kontakten med deg...

INNSAMLING AV KONTAKTINFORMASJON

Personene vil stå på distribusjonslisten "ALLE - Pedagogiske ledere". Har skolen ulike pedagogiske ledere på ulike trinn, eller flere personer med ansvar for pedagogiske spørsmål, kan dere gjerne føre flere navn.
Denne personen vil bli medlem av listen "ALLE - Daglige ledere".
Personene nevnt her, vil motta all elektronisk informasjon fra Steinerskoleforbunde som sendes til distribusjonsgruppen "ALLE - Trinnledere (barne-, mellom, ungdomstrinn)".
Personene nevnt her, vil motta all elektronisk informasjon fra Steinerskoleforbunde som sendes til distribusjonsgruppen "ALLE - Trinnledere videregående trinn".
Denne personen vil i fremtiden motta all elektronisk kommunikasjon som sendes til "ALLE - Kontoransvarlige".
Pressekontakt er som regel daglig leder. Distribusjonslisten "ALLE - Medieansvarlige" er for dem som arbeider med nettsider, Facebook osv...
Denne personen vil stå på mailinglisten "ALLE - GDPR-ansvarlige".
Denne personen vil stå på mailinglisten "ALLE - Spespedkoordinatorer".
Personene som er nevnt her, blir lagt til mailinglisten "ALLE - Grønn skole".
Vi ønsker å kunne kontakte distribusjonslisten "ALLE - IT-ansvarlige" for å informere om saker som har med IT-sikkerhet, løsninger og Office-365 å gjøre.
Som regel er dette IT-ansvarlig, og personen som bestiller Office 365-kontoer.