Hjemmeundervisning i koronaens tid

I løpet av kort tid har skoler og lærere kastet seg inn i det nye pedagogiske landskapet som heter hjemmeundervisning. Så kommer tusenkroners-spørsmålet: Er det i det hele tatt mulig å drive steinerpedagogikk med hjemmeundervisning; foreldre og lærere hånd i hånd, sammen med elevene? Hvordan får vi den koplet til en digital kommunikasjon? En ting er lærernes forslag og planer og oppgaver formidlet via internett, noe annet er den reelle situasjonen hjemme og den levende kontakten mennesker imellom. Går det an å gjøre den muntlige stilen, de levende fortellingene og samtalene, alle de praktisk-kunstneriske oppgavene og alt det nye lærestoffet med steinersk vri tilgjengelige for en hjemmestiuasjon?

Små barn – og store

De eldre elvene kan for en periode leve greit med hjemmeoppgaver, hjulpet av litt rytme i hverdagen, litt kontakt med lærere og medelever over internett – og samtidig en anledning til å delta med praktisk arbeid hjemme, kanskje lære noe nytt og nyttig litt utenom skolens undervisningsplan.
De yngre barna har et annet behov for oppfølging, de trenger den voksnes veiledning og tilstedeværelse. Små barn har ennå ikke kraften til å bære og nære seg selv, de trenger den direkte støtten som de vanligvis får av lærer og medelever og som ikke så lett formidles via internett. For dem er det også et poeng å redusere skjermtiden mest mulig. Dermed er det klart at foreldrene må være mer på ballen, legge opp en rytme, være virksomme med praktiske gjøremål, sette av tid til fortelling og lek og læring. Selv om det kommer gode innspill fra lærerne – og det er imponerende å se engasjementet, bredden og kreativiteten i forslagene – så er det foreldrene som må kjenne etter barnas individuelle kapasitet til å sitte stille og konsentrere seg, utbalansert mot behovet for lek og bevegelse.

Erfaringer fra andre land

Unntakstilstanden gir i alle fall foreldre muligheten til et lite dypdykk i steinerpedagogikken. Tiden sammen med barna – litt avhengig av familiens situasjon og mulighet – åpner for nye perspektiv og innsikter. Mange land, som f.eks. Austalia og USA, har lange tradisjoner for steinerpedagogisk hjemmeundervisning. For noen er det betinget av avstand til nærmeste steinerskole, for andre er det ønske om større frihet i utviklingen av pedagogikk for egne barn. Noen steder er de knyttet opp mot en «moderskole», andre steder er de et frittstående nettverk. Den eldste steinerpedagogiske hjemmeundervisnings-«skolen» i USA, Oak Meadow, startet allerede i 1975, fordi de mistet eiendommen sin. Siden har den fortsatt å utvikle konseptet hjemmeundervisning, nå også med en tilknyttet form med naturen som klasserom (Vermont Wilderness school). Iblant kan et problem føre til utvikling av noe nytt!
Hjemmeundervisning innebærer alltid et behov for skolering av foreldrene, utvikling av materiell og et aktivt nettverk. Det finnes mange opplegg som henvender seg med apper til foreldrene, som å lære å kjenne fuglene i skogen, eller hvordan sanke urter som kan spises. Dermed går undervisningen ikke direkte via det digitale, men via foreldre som senere kan formidle levende til barna. Mange søker hjemmeundervisningsformen fordi de ønsker å knytte sin egen og barnas liv tettere til naturen og en grønn livsstil, i en mer «steinerinspirert» hjemmeundervisning. Mange tiår med erfaringer har vist at steinerpedagogikk faktisk egner seg spesielt godt for hjemmeundervisning, men det betinger at det er foreldre som ønsker å gi dette til barna sine.

Hjemmeundervisning kontra fjernundervisning

Så kom plutselig pandemivarselet, med Lock-down av skoler og barnehager i mange land, og dermed en ny og kreativ innsats av steinerskolelærere med hjemmekontor verden rundt. Denne unntakstilstanden har gitt oss en blandingsform, en slags fjernundervisning med hjemmehjelp. Om den formen egner seg like godt, vil vi kanskje vite mer om når verden går tilbake til normalen. Ved å bli kastet ut i det, gjør vi oss erfaringer, både lærere, foreldre og elever. Det kan gi mange interessante samtaler i etterkant! Norge er et land med like store avstander mange steder som Australia – eller Grønland. Kanskje kan våre erfaringer i denne koronatiden åpne en dør på gløtt for å utvikle en steinerpedagogisk hjemmeundervisningsplattform også i Norge?

Linker til steinerpedagogisk hjemmeundervisning:

https://www.thewaldorfconnection.com/waldorfassociation/

http://homeschoolaustralia.com/articles/other/steinerinspired.html

https://fearlesshomeschool.com/steiner-waldorf-homeschooling/

https://themulberryjournal.com/about

https://www.thehomeschoolmom.com/homeschooling-styles/waldorf-homeschooling/

http://www.waldorfhomeschoolers.com/

https://www.homeschoolhere.com/waldorf-homeschool-method/

https://waldorfinspiredlearning.com/resources-for-waldorf-homeschooling/

https://www.time4learning.com/homeschooling-styles/waldorf.html

https://www.oakmeadow.com/oak-meadow-and-waldorf/

https://vermontwildernessschool.org/

 

Marianne Kleimann Sevåg, Steinerpedagog