Haster! Steinerskolen på Rotvoll søker vikar

Steinerskolen på Rotvoll ligger vakkert til i Trondheim ved fjorden. Skolen ligger på et gårdsbruk der elevene på småtrinnet deltar i fjøsstell. Skolen har også tilgang til mange flotte ressurser i nærmiljøet. Det ligger mange spennende muligheter på skolen og i lokalmiljøet.

 

Vi søker etter lærer med engelsk- og norskkompetanse, for undervisning på 6. til 10. trinn i ca. 50 % stilling.

Vi søker noen som kan begynne umiddelbart.

Vikariatet varer ut skoleåret.

Arbeids- og lønnsvilkår er i henhold til gjeldende avtaler. Det må legges fram politiattest. Søkere med annen språkbakgrunn enn norsk må legge fram godkjent utdanning og godkjent språkkunnskap via NOKUT.

 

KONTAKT

Rektor kan gi flere opplysninger om vikariatet på tlf.: 481 08 721

TILTREDELSE

Umiddelbart

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes: rotvoll@steinerskolen.no