Formtegning

Formtegning er et fag som er spesielt for steinerskolen. En rett og en krumm linje er det første elevene tegner i boken sin. Disse er grunnlag for alle former vi etter hvert skal oppleve; tall, bokstaver, geometriske former og tegninger. Formtegningen videreføres med rette og krumme/ buete linjer i ulike kombinasjoner, og mange former skapes: sirkel, kors, kryss, trekant, firkant og ulike stjerneformer. Formene øves på forskjellige måter, de tegnes i lufta, vi former dem med kroppen, beveger oss i dem i eurytmien, tegner dem i sand, snø, på tavler, på papir og i bøker. Elevene formsans og forståelse oppøves gjennom faget.

Formtegning kan lette tilegnelsen og oppfattelsen av bokstavenes ulike former. Den kan også øke forståelsen for tallenes verden gjennom form, bilde, rytme, mønster og rom. Men viktigst er utfordringen for tenkningen i tillegg til tverrfaglige aspekter. Eleven får eksperimentere med ulike former og deres sammenhenger noe som betyr at de får øve på å resonnere billedlig, som forberedelse til å resonnere logisk. I tillegg lærer elevene å kjenne – og gjenkjenne hvordan fenomenene i de ulike fagene ytrer seg gjennom form.

Et dyptpløyende verk om formtegning som et pedagogisk virkemiddel i Steinerskolen foreligger i bokform med tittelen Levende linjer