Forandringer i tilskuddsmodellen rammer flere skoler hardt

 

Flere skoler vil rammes negativt i den nye modellen, særlig da kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider her.

Det innføres en overgangsordning fra høsten 2024 for at skolene skal få en gradvis innfasing mot nytt tilskuddsnivå. Det legges til grunn en overgangsperiode på fem år, med full innfasing fra høsten 2028. Modellen vil gjelde fra 1. juli 2024, og skal fases inn over de neste fem årene, med full implementering fra skoleåret 2028/29.

Steinerskoleforbundet skal i møte med Utdanningsdirektoratet på onsdag 11. oktober, og deltar på høring 19. oktober.

Steinerskolene forventer ikke noen form for særtilskudd, kun at det gis stabilitet og forutsigbarhet rundt tilskuddsgrunnlaget til våre skoler, og at tilskuddsgrunnlaget samsvarer med utgifter i tilsvarende offentlige skoler. 

 96 % av elevene i Norge går i offentlig skole, enhetsskolen. 4 % går i privatskoler eller i private skoler med rett til statstilskudd. Foreldre har rett til å velge skoleslag for sitt barn, det er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 2: rett til utdanning i tråd med religiøs eller filosofisk overbevisning.