Flere ledige stillinger på Hedemarken

Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

Fra skolestart 2021 søker vi steinerpedagoger/pedagoger til skolen vår. Både hel- og deltid er aktuelt, ca. to hele stillinger.

Vi har behov for:

 • Engelsklærer, ungdomstrinn og videregående
 • Utdannings- og yrkesrådgiver, ungdomstrinn
 • Sosialpedagogisk rådgiver, grunnskole
 • Tysklærer, barnetrinn
 • Støttelærer og assistent, ungdomstrinn

Ønskete kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Være en trygg voksen
 • Trives i en travel og spennende hverdag

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
 • Avlønning etter eget lønnssystem

 

Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

 

KONTAKT

Leder ungdomstrinnet Audun Lindbråten på 995 07 701
eller audun.lindbraten@steinerskolen.no
Leder barnetrinnet Sabine Niebuhr på 974 38 814
eller sabine.niebuhr@steinerskolen.no

SØKNADSFRIST

7. juni 2021

SØK STILLINGEN

ingunn.busterud@steinerskolen.no