Faglærer barnetrinn og ungdomstrinn 75-100%

Steinerskolen Gjøvik-Toten ble etablert i 1987 og er en grunnskole fra 1. til 10. trinn. Skolen har 83 elever og 26 ansatte.  Den ligger i naturskjønne omgivelser ved Mjøsa i kort avstand fra Gjøvik sentrum, med gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo, Lillehammer og Hamar. Nytt ungdomsskolebygg ble ferdigstilt i 2017, og i umiddelbar tilknytning til skolens område er Fredvika Steinerbarnehage.  

Dette kan vi tilby
Skolen er en fremtidsrettet steinerskole. Steinerskolen underviser etter egen læreplan basert på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi tilbyr dyktige kollegaer, flotte elever og engasjerte foresatte. Stillingen innebærer spennende utfordringer både personlig, faglig og organisatorisk.


Hvem søker vi
Vi søker en faglærer for ungdomstrinnet i 75-100% stilling. I første omgang gjelder dette et engasjement i 1 år, med mulighet for fast ansettelse

Har du kompetanse med undervisning innen fagene matte, naturfag (fysikk, kjemi, geologi, astronomi) tysk, gym, sløyd, historie, samfunnsfag og/eller arbeidslivsvalg. Har du godkjent relevant utdanning på høyskolenivå, innen steinerpedagogikk, eller har du tanker om å videreutdanne deg på steinerhøyskolen?

Ja, da vil vi at du sender oss en søknad!

Vi ønsker at du spesifiserer dine kvalifikasjoner, interesser og eventuelle ønsker om videreutdanning innen fag i din søknad. Ved interne omrokkeringer kan andre ansvarsområder og fag bli aktuelle. Derfor viktig om du spesifiserer også andre fag enn de som er nevnt over.


Hvem er du?
Du vil samarbeide nært med kollegiet og pedagogisk leder. Du bidrar til å videreutvikle skolen og samtidig sikre effektiv og forsvarlig drift i henhold til lovverket for friskoler. Videreutvikle deg selv innen klasseledelse, og motta coaching i prosessen med å bli/utvikle deg som steinerpedagog. Bidra til et godt arbeidsmiljø.  


Ønskede kvalifikasjoner
Du har erfaring og kompetanse fra skole/undervisning, med innsikt og forståelse for steinerpedagogikk. Du har gode kommunikasjons-, samarbeids-, og gjennomføringsevner og evne til å motivere og inspirere de rundt deg. Du må ha lærerutdannelse. 


Til info

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.
Lønn etter lokal lønnstabell og medlemskap i Statens pensjonskasse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

TILTREDELSE

01. august 2021

SØKNADSFRIST

9. mai 2021

SØK STILLINGEN

Søknad og CV sendes til Steinerskolen Gjøvik-Toten, Strandvegen 4, 2816 Gjøvik, eller til gjovik@steinerskolen.no.