Debatt under Arendalsuka: Lokale folkevalgtes innflytelse over friskoler
Når: Torsdag 17. august 17:00 – 18:00
Hvor: Skoleskipet Gann

Kunnskapsdepartementet har i sitt høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven foreslått å ta inn en bestemmelse i privatskoleloven om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylkeskommunen. De har i tillegg varslet at de vil utrede ytterligere forslag til lovendringer som blant annet kan sikre lokale folkevalgtes innflytelse over dimensjonering av friskoler som er i drift.
Politikere og skoleledere vil debattere hvilke konsekvenser dette kan få for frittstående skoler, hvilke kriterier slik regulering kan baseres på og hvordan saklighetsprinsippet i forvaltningsloven vil bli ivaretatt dersom dette blir en realitet.  Politikere som kommer på besøk: Øystein Mathiesen, AP, Kjell Ingolf Ropstad, KrF, Maren Grøthe, SP, Margret Hagerup, H og Himanshu Gulati, Frp.  Kristin Clemet vil lede debatten. 

Medvirkende
  • Øystein Mathiesen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Margret Hagerup, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Bernard Daub, Rektor, Oslo by Steinerskole
  • Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF
  • Kristin Clemet, Daglig leder, Civita
  • Himanshu Gulati, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Nina Helen Johansen, Daglig leder, Montessori Norge
  • Hege Bae Nyholt, Stortingsrepresentant, Rødt
Arrangør: Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund