Daglig leder til Steinerskolen på Hedemarken

Steinerskolen på Hedemarken er en 13-årig skole med grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

pastedGraphic.png

 

Fra skoleåret 2023/24 trenger skolen ny daglig leder. Skolen har gode rutiner og dyktige medarbeidere i ledergruppa og i administrasjonen. Ledergruppa består av leder for barnetrinnet, leder for ungdomstrinnet, leder for videregående trinn, leder for Helsepedagogisk skole og leder for andre ansatte i tillegg til daglig leder. Vi søker etter en steinerpedagog som kjenner godet til steinerskolene og til verdibasert ledelse.

Søkeren bør være kreativ, ha god helhetsforståelse og være god på samarbeid og kommunikasjon. Gjerne med lederutdanning/rektorutdanning. Hos oss er lederne valgt av kollegiet. Man blir ansatt på skolen som pedagogisk medarbeider og kollegiet velger daglig leder for en periode med mulighet for gjenvalg. Styret må også godkjenne ansettelsen.

Skolen har eget lønnssystem.

Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder

KONTAKT

Daglig leder Anne Mari Paulsrud, 62573788

SØK STILLINGEN

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes  Ingunn.busterud@steinerskolen.no

eller Steinerskolen på Hedemarken v/Ingunn Busterud, Boks 100, 2313 Ottestad