Daglig leder Rudolf Steinerskolen i Oslo

Rudolf Steinerskolen i Oslo holder til på Hovseter og er en grunnskole fra 1. til 10. klasse. Skolen har 467elever og ca. 90 medarbeidere. Steinerskolen underviser etter egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Denne baserer seg på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper.  

Styret ved Rudolf Steinerskolen i Oslo har besluttet at stillingen som daglig leder ved skolen skal bli en fast stilling. Frem til nå har det vært en åremålsstilling med en åremålsperiode på 3 år. 

Det er et omfattende arbeid å være daglig leder ved en friskole, og styret ønsker stabilitet og forutsigbarhet. Det gjelder både for den som innehar stillingen, men også for skolen med dens kollegium, elever og foresatte.

 

På vår skole forventes det at lærerne arbeider med å foredle de pedagogiske metoder og verktøy som best kan utvikle den enkelte elev, samt at våre ansatte påtar seg et stort ansvar for skolens daglige drift og utvikling gjennom deltagelse i ulike arbeidskomiteer. Selvforvaltning og medbestemmelse er sentrale begreper i skolens kultur.

Den daglige lederen ønsker vi kan skape positiv utvikling sammen med ambisiøse, omsorgsfulle kolleger, læringsvillige elever og forventningsfulle foreldre.

Daglig leder har, i samarbeid med pedagogiske trinnledere, ansvar for at skolen drives og utvikles

 • i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for friskoler, og rammer fastsatt av styret
 • i tråd med steinerskolenes læreplan, og det steinerpedagogiske grunnlag som skolen bygger på
 • innenfor de pedagogiske mål og ambisjoner som videreutvikles i kollegiet
 • i samsvar med foreldrenes forventninger til en god steinerskole.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Støtte kollegiets arbeid med pedagogisk kvalitet og utvikling.
 • Se til at skolens system for dokumentasjon av forsvarlig drift opprettholdes.
 • Sørge for god rekruttering og vedvarende kompetanseutvikling ved skolen.
 • Videreføre skolens gode tradisjon for forsvarlig budsjettering og økonomioppfølging.
 • Sørge for et godt fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God innsikt i det steinerpedagogiske grunnlaget som skolen bygger på.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Organisatorisk kompetanse og evne til å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens øvrige medarbeidere, de ulike komiteene ved skolen og i samspill med skolens foreldregruppe.
 • Evne til strategisk og kreativ tenkning.
 • Ledererfaring.

Vi tilbyr:

 • utfordrende og givende oppgaver på en livlig og spennende arbeidsplass
 • kompetente og engasjerte kolleger i et utviklingsorientert, pedagogisk miljø
 • et styre som jobber ansvarlig for skolens utvikling
 • lønn etter avtale 
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Daglig leder rapporterer til skolens styre.

 

 

KONTAKT

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Cathrine Nordlie: 95 74 57 66, eller  Cathrine.nordlie@steinerskolen.no

TILTREDELSE

Stillingen er fast med tiltredelse 1.8.2022.

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist 20. mai 2022

SØK STILLINGEN

Skriftlig søknad sendes til Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post post@rsio.no