Alle nyheter
12. desember kl 13.00-14.30 inviterer Steinerhøyskolen til bokbad

Lekens betydning for barnets utvikling og læring

Steinerhøyskolen inviterer til et todagers ´kræsjkurs´ i steinerpedagogikk

 Kurset passer for alle som ønsker en rask innføring, for eksempel vikarer, assistenter eller nye lærere i steinerskoler eller steinerbarnehager, men dette er også en anledning til å gjøre seg kjent med grunnelementene i steinerpedagogikken for andre interesserte. 

Steinerskolen i Norge i dag

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden. Pedagogikken i hver enkelt skole springer ut fra steinerpedagogikk, men hver skole er tilpasset lokal kultur og språk, og det enkelte lands lover og regler. Rammebetingelsene for skolene rundt i verden er svært ulike.

«Drømmeskolen» på NRK P2

Hør steinerskolelærer Henrikke Mørck snakke om «Drømmeskolen»

Kronikk i Fædrelandsvennen

Mange i pedagogiske fagmiljø har sett på Steinerskolen som en anakronisme. Grunnleggeren Rudolf Steiners mange foreldede forestillinger om skole og oppdragelse fra begynnelsen av forrige århundre kan vel neppe være egnet til å skape et konsistent teoretisk fundament for en levedyktig pedagogikk for vår tid?

Steinerbladet – steinerpedagogikkens tidsskrift

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle som er interessert i

Steinerskolene og Covid-pandemien 

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for landets 34

KUNST & HÅNDVERKSTEVNE

KUNST & HÅNDVERKSTEVNE, 11-12 MARS 2022 

Steinerskolen i Bærum har utstilling i Labben!

Kom innom og prøv oppgavene selv!

Friskolenes uventede koronabaksmell

Innlegg i DN: Friskolenes uventede koronabaksmell
2022 blir som koronaåret 2020, er utgangspunktet for friskolenes økonomiske rammer i forslaget til statsbudsjettet. For en skole med 500 elever betyr det tre millioner kroner i tapte inntekter.