Bier bit for bit

Det er full aktivitet i det nye kunstrommet på Steinerskolen i Arendal. Gamle tallerkener knuses og klippes i biter, det tegnes og planlegges. Elevene pusler og limer og skaper. I hele år skal alle elevene arbeide med et stort mosaikkprosjekt – og til våren skal arbeidene monteres på den store grå muren som strekker seg langs 30 meter i skolegården.

«Vi trenger farger, form og kunst i uterommet! Den store og grå muren i skolegården trenger å få liv! Jeg arbeidet tidligere med comunity art i London og har fått inspirasjonen til dette prosjektet derfra» forteller Frøydis Twist-Berry. Til daglig jobber hun som engelsklærer og i administrasjonen ved skolen, men nå har hun tatt initiativ til dette store kunstprosjektet i anledning steinerpedagogikkens 100-årsjubileum. Et av temaene for den internasjonale feiringen er bier. Og nettopp biene er blitt et gjennomgående tema i mosaikkflisene som elevene lager sammen.

«Vi har hatt to uker med prosjekt på skolen. Alle elevene kunne velge hvilken gruppe de ville være med på, og mange ville være med å lage mosaikk. Vi samlet inn tallerkener fra hjemmene. Fargerike og mønstrede tallerkener som var skadet eller ikke lenger i bruk. Elevene fikk knuse og klippe dem opp i små mosaikkbiter. Elevene skisset og tegnet på de store heksagonformede platene som mosaikken skulle legges på, og samarbeidet om å pusle keramikkbitene og skape motivene. Elevene som deltok var fra 2.–10. klasse, og i tillegg hadde vi foreldredugnad og noen lærere som var med».

Skolen fikk besøk av Silvia Edwards som arbeider med kunstprosjekter i det offentlig rom i London. Hun ga elevene kurs i mosaikkteknikk, hvordan skape skygge, former, dypde og spill i en flate ved hjelp av ulik teknikk. Elevene arbeidet konsentrert og ivrig med oppgavene og platene er blitt fantastisk vakre!

«Elevene opplever å delta i et stort prosjekt, ikke bare for seg selv, men for hele skolen. Alle er kunstnere i dette prosjektet. De skaper et stort kunstverk sammen, noen begynner og noen fortsetter der den første slapp. Kunstverkene utvikler seg for hver hånd som er med å lage det» sier Frøydis. Hun synes det har vært inspirerende å se hvor stor iver og konsentrasjon elevene har hatt i arbeidet.

Til nå har elevene arbeidet med gjenbruk av keramikk og oppdeling av ting som allerede er laget. I neste fase av prosjektet skal de gå den motsatte veien og lage sine egne fliser av leire som siden skal brennes. Den store muren skal fylles med heksagonformer i ulik størrelse og uttrykk. Her skal alle skolens elever få lage sin egen flis som skal henge sammen med fellesmosaikkene. «Biene er det gjennomgående tema, men også alt det som har med biene å gjøre; grønnsaker, blomster, frukt, landskap, insekter… verden! Bier er så veldig små, men tema er et stort globalt tema. Hver lille bie er en viktig del av helheten, på samme måte som hver bit av mosaikken er avgjørende for hele kunstverket!»

Elevene gleder seg til å arbeide videre med dette prosjektet. Også foreldrene synes det var veldig spennende og gøy å være på mosaikk­dugnad og vil gjerne være med videre! Dette prosjektet engasjerer og samler oss om noe vi sammen er stolte av!

Frøydis Twist-Berry / Steinerbladet 2019 / #4