NY KALENDEROPPFØRING

En felles kalender for hele steinerskolebevegelsen…

SE FELLESKALENDEREN

Her kan du melde opp arrangementer som er relevante for hele steinerskolebevegelsen! Fyll ut og send!

NY KALENDEROPPFØRING
Brukes til å ta kontakt - vises ikke.
Du vil få tilsendt en kvittering til denne adressen!
Bruk STORE BOKSTAVER - velg et meget kort navn!
Hva handler dette om? Hvem kan dette være interesant for? Hva har dette med Steinerskolebevegelsen å gjøre? En setning kan være nok!
Lenke til et program som arrangøren holder oppdatert selv.
Hvis arrangementet strekker seg over flere dager, eller hvis du vil ha med et klokkeslett, må dette komme frem i feltet "Kommentar".

Takk for at du hjelper til å holde Steinerskoleforbundets felleskalender oppdatert!