Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato - 17.10.2019
17:00 - 21:15

Sted
Steinerskolen i Vestfold

Type


 

Hvilke nye utfordringer møter vi som lærere og foreldre i dagens digitale hverdag?

Waldorf 100 – Foredrag torsdag 17.10.19, kl. 17.00 – kl. 21.30

Sted: Steinerskolen i Vestfold, treklangssalen, Furumoveien 2 3142 Vestskogen. Kontaktinformasjon: vestfold@steinerskolen.no    tlf.33352200

I forbindelse med steinerskolenes 100 års jubileum har vi den glede å kunne invitere til et miniseminar på Steinerskolen i Vestfold.

 

Moderne informasjonsteknologi medfører dyptgripende endringer i menneskers forhold til verden, hverandre og seg selv. Som pedagoger er det nødvendig å få en forståelse av hvilke følger dette har for skole og undervisning slik at vi kan gi elevene et godt grunnlag for videre læring og utvikling.

 

 

Til å hjelpe oss med dette har vi vært så heldige å få hjerneforsker Per Brodal, overlege Stein Førde og høyskolelektor på Steinerhøyskolen, Frode Barkved, til å holde et miniseminar om temaet ved Steinerskolen i Vestfold.

 

Seminaret er delt i to hvor første del er offentlige foredrag med Stein Førde og Per Brodal. Andre del er for lærere hvor vi bearbeider temaet i samtale med foredragsholderne. Denne delen avsluttes med et foredrag av Frode Barkved.

 

PROGRAM

  1. 17.00: Suppesalg ved 9. klasse
  2. 17.30: Velkommen
  3. 17.30 – 18.15: Foredrag ved Per Brodal:

«Grunnleggende forutsetninger for læring i lys av nyere hjerneforskning»

  1. 18.15 – 18.30: Pause med kaffe og kaker. Salg av 9. klasse
  2. 18.30 – 19.15: Foredrag ved Stein Førde:

«Fra sjel til sjel – Undervisning på kroppens premisser i lys av moderne teknologi og sosiale medier».

  1. 19.15 – 19.45: Pause med kaffe og kaker. Salg av 9. klasse
  2. 19.45 – 20.30: Gruppesamtaler hvor foredragsholderne leder hver sin gruppe. Deretter: Hva kom frem i gruppene? Oppsummering og veien videre ved en av de tre foredragsholderne.
  3. 20.30 – 21.15: Foredrag ved Frode Barkved:

«Mennesket i pedagogikken – Steinerskolen 100 år; utfordringer og muligheter»
 

VELKOMMEN

 

Foredragsholderne

Per Brodal

Professor emeritus, har drevet hjerneforskning og undervisning ved det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Stein Førde

Overlege, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Har vært skolelege ved ulike steinerskoler i 20 år.

 

Frode Barkved 

Har vært steinerskolelærer i 20 år, og er nå høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo.