Kronikk i Fædrelandsvennen

Mange i pedagogiske fagmiljø har sett på Steinerskolen som en anakronisme. Grunnleggeren Rudolf Steiners mange foreldede forestillinger om skole og oppdragelse fra begynnelsen av forrige århundre kan vel neppe være egnet til å skape et konsistent teoretisk fundament for en levedyktig pedagogikk for vår tid? Allikevel har steinerskoler (eller Waldorfskoler som det heter internasjonalt) vist seg å være tilpasningsdyktige og stadig relevante. De er godt etablert i den pedagogiske floraen i alle verdensdeler.

Les hele kronikken til førsteamanuensis Dag Øystein Nome her.