Steinerskolen i Stavanger søker steinerpedagoger

Steinerskolen i Stavanger er en veletablert skole både på grunnskole- og videregåendenivå, med om lag 250 elever og 50 ansatte. Vi er en stiftelse som ledes av et styre med både foreldre og lærere som medlemmer. 

Vi tilbyr utdanning basert på steinerpedagogikk som er en anerkjent og stadig mer populær pedagogisk retning. Lærerne våre er opptatt av elevens helhetlige utvikling. Gjennom tverrfaglig undervisning utvikler vi barnet til den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker at elevene beholder nysgjerrighet og viljen til å fullføre, at de kan sette seg inn i forskjellige problemstillinger og ha gode samarbeidsevner.

Vi søker steinerpedagoger til følgende stillinger:

 • Klasselærer til barnetrinn (1-4 kl.), 80-100% fast stilling
 • Eurytmilærer 100% fast stilling
 • Naturfaglærer 50 – 60% fast stilling

Stillingsstørrelse kan være avhengig av kandidatens kompetanse.

Kvalifikasjoner: 

 • Fagkompetanse og erfaring innen faget
 • Utdannelse innen steinerpedagogikk 
 • Interesse for Steinerpedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjerne erfaring med klasseledelse (klasselærer stilling)

Vi kan tilby:

 • Arbeid i et kreativt miljø
 • Undervisning i små grupper
 • Mulighet for å undervise som helseeurytmist
 • Mulighet til praksislærerutdanning gjennom LiP
 • Attraktiv pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Flere sosiale arrangementer for ansatte
 • Lønn etter Steinerskolens lønnsavtale
 • Subsidiert SFO plass
 • Fri skoleplass

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

Skolebygningene ligger i naturskjønne omgivelser på Kristianslyst, ved siden av Steinerbarnehagen som har 4 avdelinger. Det er kort avstand til både tog og buss. Skolens kantine tilbyr økologisk mat og drikke til både elever og lærere. For mer informasjon om skolen se våre nettsider www.steinerskolen-stavanger.no

 

 

 

 

 

KONTAKT

Kontaktperson ved spørsmål om stillingen: agnes.augustyn@stavanger-steinerskolen.no

TILTREDELSE

1.august 2021

SØKNADSFRIST

7. mars 2021

SØK STILLINGEN

Søknad sendes til: soknad@stavanger-steinerskolen.no