Symposium om bærekraft og livsmestring

Et samarbeid mellom Steinerskolen på Hedemarken og Høgskolen i Innlandet, Hamar

Hva er skolens oppdrag i dag?

Steinerpedagogikken feirer 100 år, og i den anledning inviterer Steinerskolen på Hedemarken til symposium om bærekraft og livsmestring i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Hamar.

 

Et panel med fagpersoner fra klima og miljø, psykisk helse og skole vil diskutere temaet «Hva er skolens oppdrag i dag?» knyttet til bærekraft og livsmestring. Spørsmål som skal debatteres er hvordan skolen kan ruste elevene til å mestre livene sine, og hvilke kompetanser og ferdigheter barn og unge trenger for å løse utfordringer de står ovenfor akkurat nå, både på det personlige plan og globalt. De unge opplever et klima i rask endring som truer livsgrunnlaget vårt, og krever omstilling og bærekraftige løsninger på alle samfunnsområder. Samtidig viser undersøkelser at mange barn og unge sliter psykisk. Depresjon og angst er de vanligste plagene, og et økende antall elever forteller om stress, press og prestasjonsjag.

 

Panelet består av

  • Frode Barkved, høyskolelektor pedagogikk og samfunnsfag, Rudolf Steinerhøyskolen
  • Markus Refsdal, skoleelev, leder av Hedmarken Natur og Ungdom,
  • Judith Svedjan Klein, samfunnsgeograf og PhD på utdanning ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL), Høgskolen Innlandet. Tverrfaglig gruppe i UDIR, fagfornyelsen
  • Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen Innlandet
  • Adrian Lorentsson, Creative Consultant, tidligere leder Mental Helse Ungdom
  • Geir Helge Roaas, overlege ved Oslo Universitetssykehus, leder for Front-team ungdom i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Anne-Mette Stabel, førsteamanuensis pedagogikk, samfunnsfag og norsk, Rudolf Steinerhøyskolen
  • Møteleder: Vilde Stabel, landskapsarkitekt og steinerskolelærer på ungdomstrinnet

 

Panelsamtale «Hva er skolens oppdrag i dag?»

Tidspunkt: Torsdag 14. november kl. 16.00 – 19.00

Sted: Auditorium 1. Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Kontaktperson: Anne Marit Bårdseth, Steinerskolen på Hedemarken. Telefon: 926 64 196