100 år med dybdelæring

Av Bernard Daub, daglig leder i Oslo by Steinerskole

Publisert første gang i Dagsavisen 25. september 2019

I disse dager feirer steinerskolene over hele verden 100 år siden oppstarten av den første steinerskolen høsten 1919. I et jubileumsår er det naturlig å rette blikket mot steinerskolens læringsform.

Fagformidling og bearbeidelse av fagstoffet har alltid hatt en sentral plass i vår pedagogiske praksis. Vårt budskap er læring for livet. Det vil si at elevenes ervervede kunnskap må leve lenger enn til tentamen, og endt skolegang. Kunnskap må bli til kompetanse og ferdigheter. Vi har alltid fremhevet at vår arbeidsform går i dybden. Fundamentet for dybdelæring er kunnskap om menneskets utvikling, og en fagplan som gir et solid og bredt fagkunnskap. Våre dannelsesmål, det frie tenkende, følende og handlende mennesket, er sentrale i våre metodiske valg.

Steinerpedagogikk er ikke noe kvikkfiks-læring, den fordrer tid og ro. Det løftes hver stein på kunnskapens vei. Bærebjelker i dette prosjektet er periodisert undervisning, hovedfag, læreren som fagformidler, drøfting i fellesskapet, refleksjon og personlig bearbeidelse av fagstoffet og til slutt søvnen. Å sove på det man lærer gir bedre læringseffekt. En tidsriktig tilegnelse av fagstoffet må også ha en emosjonell karakter, ingenting virker på oss hvis vi ikke bli berørt. Slike læringsprosesser forutsetter nærvær. Vår pedagogikk er derfor basert på oppmerksomhet og nærvær. Vår metodikk sørger for at elevene dveler i fagstoffet, man trenger tid for å forbinde seg med det. Fokus over tid gir en god og naturlig læring, mulighet for mestring og en kunnskap som tas med videre i livet. Det er avgjørende at elevene bearbeider fagstoffet grundig og har gjort det til sitt eget.

Dette bildet blir ikke fullkomment uten å nevne de håndskrevne silkebøkene. De siste forskningsresultater viser håndskriftens betydning, Koblingen mellom hånd og hjerne bidrar til bedre læring og hukommelse. Slike fakta står i sterk kontrast til dagens digitale trender.

Dybdelæring er nå blitt den nye credo i fornyelse av de offentlige fagplaner. Debatten viser en tydelig oppvåkning i samfunnet rundt oss og at pedagogikken er mer enn noen gang før en verdikamp. Skolenes dannelsesoppdrag må være førende i våre fagplaner og metodiske valg. Kunnskap, kompetanse og ferdigheter må sees i et annet lys enn eksamen, prøveresultater og standardavvik. Skolen skal være mer enn fagformidling, elevene må få næring på sin menneskevei. Isolert fagkunnskap opprettholder et fragmentert og overfladisk menneske- og verdensbilde. Dybdelæringens mål må være å forankre mennesket i verden og i seg selv. En kunnskapsformidling som går i dybden forener fag og mennesket.