Felleslærerstevnet 2019

Kjære kollega!

Steinerpedagogikken feirer 100 år, og vi åpner for tidenes største lærerstevne – det er plass til alle som vil delta! Vi er takknemlige for å få bruke lokaler på Steinerhøyskolen, Steinerskolen i Bærum, Rudolf Steinerskolen i Oslo, Steinerskolen på Nordstrand og Ljabruskolen.
 

Hvor går ferden de neste 100 år?

Hva er umistelig og hva bør fornyes i steinerpedagogikken? Hvordan påvirker vi samfunnet rundt oss og hvordan påvirker samfunnet oss? Vi har ønsket å lage et stevne som møter de ulike behovene skolene har meldt inn, og som samtidig tar opp spørsmål og utfordringer skolene står i idag, og utfordringer vi vil møte i årene fremover.

Vi har satt opp et rikt utvalg av grupper man kan delta i: samtalegrupper om fremtidens steinerskole, arbeidsgrupper med kunstneriske- og praktiske øvelser, grupper delt i trinn og ulike fag, grupper for spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, fådelt skole, videregående, grønn skole og hjem-skolesamarbeid.

Du deltar i to arbeidsgrupper i løpet av stevnet, og det er et mangfold av grupper å velge i. 8 – 15 grupper samles på samme skole og har en felles innledning.

Her har vi valgt ut tema som kan være et bakteppe for det videre arbeidet i gruppene på stevnet: Hva er fremtidens steinerpedagogikk, menneske og natur, menneske og teknologi, kunstfagenes potensiale, steinerpedagogikkens potensiale, skolen i samfunnet og samfunnet i skolen…, og mye mer.

Vi har også laget et sosialt program med store muligheter for nye vennskap, kontakter, inspirasjon og moro.