KETIL BJØRNSTAD - URFREMFØRING - STEINERSKOLEN 100 ÅR

.
BILLETTER

KETIL BJØRNSTAD OG STEINERSKOLEN

«Sterke personligheter skapte magi». Slik beskriver Ketil Bjørnstad persongalleriet som preget hans «syv magiske år» på Steinerskolen i Oslo. Først på Smestad, så på Hovseter.

Ti år senere ble han selv musikklærer på Steinerskolen. «Her opplevde jeg mange av pionerene og glemmer dem aldri.»

Ketil Bjørnstads har altså røtter i Steinerskolen, gode minner, og han er takknemlig for de impulsene skolen kunne gi. Da Bernard Daub spurte om han kunne tenke seg å komponere et musikkstykke til feiringen av Steinerskolens hundreårs-jubileum i Konserthuset i Oslo, september 2019, ble han glad.

Ja, han hadde selv gått med et ønske om å tonesette Steinerskolens morgenvers en gang. Og slik ble man enig om at Ketil Bjørnstad skulle komponere et verk i kantateform, altså et stykke med sang akkompagnert av orkester:

«Dette blir en blanding av morgenvers, eldre og nyskrevne tekster som skal munne ut i en grand finale der alle er med. Jeg var så heldig å få være en dobbeltime i en av litteraturgruppene på en Steinerskole, og enkelte tekster er skapt av elevene, med direkte tanke på dette verket.»

Han legger til: «Jeg håper jeg kan skrive innenfor en melodisk ramme som gjør det mulig å kommunisere med et større publikum. Det rytmiske og det harmoniske er også svært viktig her. Jeg skal samarbeide tett med Birger Egge-Hoveid, som leder musikklinjen ved Oslo by Steinerskole. Her kan det bli alt fra barnekor til orgel.»

I dag – januar – er verket fremdeles under arbeid: «Jeg er midt i skriveprosessen nå. Det er sterkt lystbetont og jeg håper og tror at vi skal kunne få til en spennende og også bevegende avslutning på den store jubileumsforestillingen i Oslo Konserthus i september 2019.»

KETIL BJØRNSTADS HJEMMESIDE

KETIL BJØRNSTAD PÅ WIKIPEDIA

KETIL BJØRNSTAD I NITIMEN / NRK

KETIL BJØRNSTADS BØKER

HVA MED MUSIKKEN?

En skoledag med Dan Lindholm ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Utdrag fra Ketil Bjørnstads bok Sekstitallet.

«Den som leser er også en dikter», sier Lindholm.

Først skjønner jeg ikke betydningen av disse ordene. Han lar oss tegne i arbeidsbøkene i stillhet en stund, men så fortsetter han:

«Se på det som dere har tegnet. Alle har tegnet forskjellig. Det er den samme teksten som dere skriver ned, men bildene som oppstår i hodene deres, er deres egne. Skjønner dere at det er dere som dikter dem? Forstår dere at dere er skapende mennesker? Dere kopierer ikke, stjeler ikke fra noen. Bildene oppstår i dere, på bakgrunn av alt dere har erfart og drømt, i de 12 årene dere har levd her på jorden. Det er dette som er litteraturens hemmelighet, barn. Det er ikke dikteren som dikterer hva dere skal se og forstå. Dikteren gir dere en tekst som opprinnelig er hans eller hennes. Men, so overtar dere den. Ordene oppstår på nytt inne i dere, i samme sekund som dere leser dem. Når dere synger Eg hev fari ivi vigde vatne å ivi jupe dalar, så skaper dere i samme sekund 30 forskjellige vann og daler. Og bare dere tenker på den tapre Olav, som skal helt til det hinsidige og tilbake i løpet av 13 dager, da verden er på det mørkeste, ser dere ham for dere. Dere kler ham opp. Dere gir ham skjegg, langt eller kort. Eller dere lar være. Dere gir ham blå eller brune øyne. Han er muskuløs eller spinkel. Det er dere som bestemmer. […] Ordet gjør oss til mennesker. Ordet som gjør at vi kan forstå, begripe, selv det at vi ikke kan forstå. Og den dagen dere skjønner dette, med deres egne, selvstendige tanker, vil dere skjønne at litteraturen er noe av det viktigste i deres liv.» […]

Jeg ser plutselig at Lindholm snakker med tårer i øynene. Og alle forstår at det han prøver å si til oss denne dagen, er viktig for ham, på en annen måte enn andre ting han sier, som også kan være viktige. Vi vet at han er sønn av en forfatter. Ingeborg Møller. Vi vet at han selv skrev skuespillet Balders død, bare for oss. Litteraturen er det samme for ham som for mor og far, den er uunnværlig. Jeg rekker opp hånden.

«Hva med musikken?» spør jeg.

JUBILEUMSFORESTILLINGEN I OSLO KONSERTHUS BEGYNNER OM

DAGER : TIMER : MINUTTER : SEKUNDER

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)