Hjelp verdens bier!

HJELP VERDENS BIER

I 2019 feirer steinerskoler og steinerbarnehager i hele verden 100- årsjubileet til den første steinerskolen. Feiringene samles under slagordet: WALDORF 100 – learn to change the world! – det å bidra til endring i verden er både et sentralt mål i steinerpedagogikken og i feiringen.

En av de internasjonale prosjektene har verdens bier som tema. Waldorf 100 oppfordrer alle barnehager og skoler til å hjelpe biene i år: plant bie-vennlige blomster, bygg insektshotell, ta ansvar for et bifolk, besøk en birøkter og lær mer om disse vidunderlige skapningene og om hvorfor de er så viktige for verden.

Grønn skole har gitt ut heftet ”Summende skoler” med tips til pedagogisk arbeid med bier for barn i alle aldre.