DAGLIG LEDERSAMLING 2019

SAMLING FOR DAGLIGE LEDERE 2019

14. og 15. januar møttes alle daglige ledere i steinerskolen til samling i Kristiansand. Det at de daglige lederne samler seg for faglig påfyll og erfaringsutveksling, har blitt en tradisjon i steinerskolebevegelsen. Denne gangen var det en to-dagers samling med et allsidig program. 

Den første dagen var et dagseminar med temaet Leder og sjef i spennet mellom hierarki og kollegium med dosent Carl Fredrik Dons fra NTNU. Dons snakket om viktigheten av organisasjonsbevissthet og ledere som får ut potensialet til kollegiet. Et viktig spørsmål som ble stilt og diskutert var «Hvilken type ledelse får lærerne til å gi elevene god undervisning?»

Som aktiv hvile mellom øktene fikk vi servert kunstnerisk innslag i form av eurytmi. Eurytmistene informerte også om det nye eurytmitilbudet hvor ansatte i Steinerskolene kan utdanne seg til eurytmister gjennom en praktisk/pedagogisk tilnærming til faget.

Dag to var viet temaet: Hvordan skal skolene håndtere det nye lovverket i opplæringsloven?  Vi tok for oss temaet paragraf 9A og hvilke utfordringer daglige ledere opplever med saker knyttet opp mot denne. Vi fikk høre eksempler fra skolene, og Fylkesmannen i Agder var tilstede og ga oss noen svar på hvordan man skal håndtere det nye lovverket, og informerte om hvilke feil de ser skoler gjør i forhold til dette. Siste del av samlingen var viet informasjon fra ombudsordningen og tillitsvalgtordningen. Vi fikk også høre siste nytt om revideringen av Steinerskolens læreplaner, 100-års jubileet, Steinerbladet og det nye artikkelarkivet.