PARZIVAL I NY OVERSETTELSE

Til norsk ved Jakob Kvalvaag – etter Wilhelm Stapels tyske prosagjengivelse.

BestillKontakt forlaget

Jakob Kvalvaag

Jakob Kvalvaag har vært lærer i norsk, kunsthistorie, kjemi og bokbinding ved Steinerskolen gjennom et fullt yrkesliv. Han har arbeidet helhjertet for steinerpedagogikkens vilkår i både inn- og utland. Dessuten har han skrevet pedagogiske artikler, oversatt Rudolf Steiner fra tysk og vært sentral i arbeidet med flere av Steinerskolens læreplaner. Han gjorde en stor innsats som mangeårig formann i Antroposofisk Seslskap i Norge.

FORTELLINGEN

Den blå boken inneholder selve Parzival-fortellingen.

  • Innbundet
  • ISBN 978-82-300-1858-3
  • 312 sider
  • Pris 400.-
  • Bestill

 

KOMMENTARENE

Den røde boken inneholder kommentarer og forklaringer.

  • Innbundet
  • ISBN 978-82-300-1857-6
  • 175 sider
  • Pris 350.-
  • Bestill

 

Parzival er en utviklingsroman av dimensjoner! Man kan lure på om Rudolf Steiner var bevisst de omfattende sammenhengene da han anbefalte et studium av Wolfram von Eschenbachs Parzival i steinerskolenes 2. videregående klasse. Dette er middelalderromanen som forener ånd og materie så vel som individ og samfunn, den forvandler den ytterste nød og fortvilelse til forsoning og frelse og leder heltens søken i verdens fjerneste kroker til den dypeste forståelse av eget sjeleliv.

Her flettes gralsstrømningens egen historie sammen med utviklingsveien til ridderen Parzival. Øst og Vest møtes, svart og hvit, dyd og skam – boken preges av ridderdydenes grunnprinsipper, den gyldne middelvei som forløser av motsetningene. Heltens søken og innvielse går gjennom prøvelser, feiltrinn og farer – og viser hvilke muligheter livet kan servere den som er villig til å kjempe for noe større enn seg selv.

For selv om Wolfram formidler sitt budskap i metaforer og knytter an til middelalderens kultur, står det søkende mennesket og veien til identitet og en ny bevissthet helt sentralt. Forståelsen av Parzivals vei kan gi oss inspirasjon til å reflektere over vårt eget sjeleliv og hva det vil si å være menneske. Kanskje vekker den også trangen til å heve seg mot større idealer og dyder. Verden trenger mennesker som tør å tenke stort, og som kan finne mot til å handle deretter! Da må vi våge å stille de sentrale spørsmålene om meningen med livet, med lidelse og hva kampen for å overvinne den kan føre til. Vi må overvinne oss selv og finne inspirasjon i andre menneskers valg og kamper, vi må gå vår egen vei og identifisere styrker og hindringer for å kunne anvende dem til vår videre utvikling.

I denne boken snubler vi hele veien i nye muligheter som kan virke berikende og utviklende også på oss – hvis vi plukker dem opp.
Denne boken foreligger for første gang i komplett norsk oversettelse ved Jakob Kvalvaag, av mange kjent som norsklærer og Parzival-kjenner. Alle de 24.810 verselinjene er oversatt, riktig nok til prosa, for at ikke innhold skal gå på bekostning av rim.

Som litteraturhistorisk fenomen er denne verseromanen forløper til nåtidens moderne romaner. Parzivals historie sammenlignes og kontrasteres med Gawans, den andre store helten i boken. Gjennom seksten kapitler, eller sanger, kjemper de to heltene seg frem mot selvbeherskelse og ny innsikt. De forbruker hele skoger av lanser og omsvermes av beundrende skarer, men deres sjelenød og dens overvinnelse gjennomsyrer historien og griper leseren i egen selvransakelse.

Både form og innhold er av et kaliber som egner seg til bearbeidelse med unge voksne (i alle aldre). Den egner seg ikke til bruk i ungdomsskolen, til det er historien for innfløkt bygget, språket for avansert og innholdet for krevende. Vi vil jo treffe elevene «hjemme», og det gjør vi til gagns i 2. videregående, når vi kan studere sjelekvalene til en tulling som Parzival og medoppleve hans utvikling til et menneske som kan forvandle også andres nød til seier.

Parallelt utgis Kvalvaags kommentarbok til stoffet, med kapitler som relaterer historien både til de åndelige og okkulte sammenhenger, til datidens skikker og strømninger, til andre kildeskrifter om gralen og hele Artus-epikken – og til menneskehetens utvikling også i vår tid. Denne boken har et eget kapitel med didaktiske momenter for lærere i steinerskolens videregående.

Men ettersom Parzivalromanen i billedlig form fremstiller grunnlaget for menneskehetens utvikling av nye sjelekrefter i vår egen tid – den såkalte bevissthetssjelen – bør enhver steinerpedagog kjenne denne historien og dens dimensjoner.
Fra innholdet:

I tillegg til en detaljert gjennomgang av alle sangene og metaforene behandles temaer som trubadurene og deres etterfølgere, andre gralsskrifter, Kong Arthur og det runde bord, ridderdyder, middelalderens skikker og riddernes regler, gralens historie og åpenbaringsformer, Rudolf Steiner om gralen og Golgatha-mysteriet, mysterievesenet og enkens sønner, bevissthetssjelen, Mani og dualismen i åndshistorien, Prestekongen Johannes og gralstemplet, Katharene, de syv frie kunster, eventyr, en sammenligning mellom Parzival og Peer Gynt, et forsøk på datering av den historiske Parzival, didaktiske momenter, vår tids behandling av gralsmotivet og mysteriene i nyere kunst, samt en fyldig liste over annen kommentarlitteratur. For å nevne noe.

DISSE STÅR BAK BOKPRODUKSJONEN

Jakob Kvalvaag

Oversetter og forfatter

Gry Alsos

Redaktør og utgiver