Steinerskolen på Nordstrand pedagog i 1. klasse, vikariat

Steinerskolen på Nordstrand er en grunnskole med 260 elever fordelt på ti klasser. Skolen ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden og med nærhet til kollektivtilbud. Vi har et godt arbeidsmiljø, der det er utviklings- og samarbeidsmuligheter.

1.klasse består av to grupper, som er samlet deler av dagen. Hver gruppe har en pedagog og en assistent. Gruppene er i hvert sitt hus, og har felles uteområde.  1.klasse har en dag bygget opp rundt trygge rytmer og aktiviteter som pedagogene har ansvaret for.

Vi ser nå etter en vikar for perioden 01.08.2020 til 31.07.2021, i forbindelse med en permisjon. Vikariatet gjelder en 100% stilling som pedagog. Det er ønskelig at søker har steinerpedagogisk kompetanse og erfaring fra barnehagepedagogikk.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon!

nordstrand.dagligleder@steinerskolen.no

Daglig leder Kjersti Hauger, 951 00 420

 

 

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist: 31.07.20

SØK STILLINGEN

Søknad med CV sendes til: nordstrand.dagligleder@steinerskolen.no

Behandles innen 15.august.