STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN søker steinerpedagoger

STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN søker steinerpedagoger LEDIGE STILLINGER FRA HØSTEN 2019Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med...