STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD / ASKIM søker faglærere

STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD / ASKIM søker sløyd- og håndarbeidslærere BESKRIVELSE AV STILLINGENEVi søkerhåndarbeidslærer (vikariat) i 65% stilling for skoleåret 2019/20sløydlærer i 57% stilling for skoleåret 2019/20. KONTAKTaskim@steinerskolen.no TILTREDELSE1....