STEINERSKOLEN PÅ NORDSTRAND søker vikar for perioden 1. august 2019 – 1. april 2020

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Vi ser nå etter en vikar for perioden 1.august 2019 til 1.april 2020, i forbindelse med en foreldrepermisjon. Vikariatet gjelder en 100% stilling som pedagog. Det er ønskelig at søker har steinerpedagogisk kompetanse og erfaring fra barnehagepedagogikk.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon!

OM OSS

Steinerskolen på Nordstrand er en grunnskole med 255 elever fordelt på ti klasser. Skolen ligger i et boligområde, med utsikt over Oslofjorden og med nærhet til kollektivtilbud. Vi har et godt arbeidsmiljø, der det er gode utviklings- og samarbeidsmuligheter.

1.klasse består av to grupper, som er samlet deler av dagen. Hver gruppe har en pedagog og en assistent. Vi har eget hus og område for 1.klasse, der de også er deler av SFO-tiden. 1.klasse har en dag bygget opp rundt trygge rytmer og aktiviteter som pedagogene har ansvaret for.

 

KONTAKT

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 30. mars 2019

SØK STILLINGEN