STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN søker steinerpedagoger

LEDIGE STILLINGER FRA HØSTEN 2019

Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

Vår skole er snart 40 år, og mange av våre lærere som har fulgt oss over lang tid, går etter hvert over i pensjonistenes rekker. Vi trenger flere nye medarbeidere som kan være med å videreutvikle skolen vår.

For klasselæreroppgaver i grunnskolen søker vi steinerpedagoger fra august 2019.

KONTAKT

 • For nærmere opplysninger, ta kontakt med Sabine Niebuhr, sabine.niebuhr@steinerskolen.no, leder i barnetrinnet. Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

TILTREDELSE

 • Høsten 2019

SØK STILLINGEN

 • Søknad med CV og kopier av relevante vitnemål og attester sendes innen 1. februar til  ingunn.busterud@steinerskolen.no eller

  Steinerskolen på Hedemarken
  v/Ingunn Busterud
  Boks 100
  2313 Ottestad