STEINERSKOLEN I MOSS søker engelsklærer i 50% stilling, 10.klasse og videregående trinn

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Søkeren

Søkeren bør ha en masters i engelsk og godt kjennskap til steinerskolens undervisningform. Søkeren skal beherske flytende norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Mangler du steinerpedagogikk vil du få tilbud om etterutdanningen innenfor en avtalt tidsramme. Du skal ha lett for å oppnå kontakt med ungdom og leverer en levende undervisning som er relevant for samfunnet elevene skal delta i. Du må kunne ivareta det engelskfaglige og den generelle delen av læreplanen.

Videregående trinnet

Stillingen inngår i videregående teamet og bidrar til trinnets pedagogisk utvikling gjennom bl.a regelmessige avdelingsmøter. I tillegg til undervisningsoppgaver vil du kunne bidra til drift av trinnet i form av fellesforeldremøter, informasjonsvirksomhet, skolens kulturelle liv, oppfølging av orden, turvirksomhet og rutiner i skolens kantine. Trinnet fordeler oppgaver knyttet til trinnets drift seg imellom.

Skolen

Steinerskolen i Moss er en 1 – 13 skole hvor alle klassetrinn oppholder seg på den samme tomten. Dette gir gode muligheter for kontinuitet i undervisning. Skolen ligger vakkert til på Kambo, 5 kilometer nord for Moss. Skolen er en stiftelsen og er underlagt friskoleloven og opplæringsloven. Steinerskolene følger en eget godkjent læreplan. Det er egen kantine i bygget hvor både elever og ansatte har anledning til å spise. Kantinen har oppnådd debios gullmerke med sin økologisk matservering. Skolen byr på et svært trivelig og støttende arbeidsmiljø med gode og nysgjerrige kollegaer. Skoledagene er hektiske og givende. Skolen har et rikt kulturelt liv.

Lokaler

Undervisningen pågår i relativt nye (2013), prisbelønnete lokaler. Bygningsmassen er miljøvennlig og gjennomtenkt arkitektonisk. I tillegg har skolen områdets største uteareal, som kan komme godt til nytte i undervisningssammenheng.

Statens pensjonskasse, lønn og årsrammen                                   

Medarbeidere er medlemmer i SPK og har gode lønnsvilkår basert på ansiennitet og utdanning. Lønnen er i tråd med skolens lønnsmatrise. Årsrammen for stillingen er 843,75 timer.

 

KONTAKT

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 24. mai 2019

SØK STILLINGEN