STEINERSKOLEN I MOSS søker 1.klasselærer

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Steinerskolen i Moss søker 1.klasselærer i 100% stilling. Søkeren skal ha steinerpedagogisk kompetanse og erfaring fra barnehagepedagogikk.

1.klasse holder til i eget hus omringet av en nydelig hage. Læreren har ansvar for matlaging, håndverk og uteaktiviteter sammen med en assistent. Klassen går tur en formiddag i uken sammen med skolens 2. klassinger og deres lærer. Klassestørrelsen i Moss kan betegnes som mellomstor. Barnehagen er på den samme tomten, og SFO er rett ved siden av 1. klasse huset, noe som gir gode muligheter for samarbeid. Skolen har Debios gullmerke for sin økologisk matservering.

Vi byr på et svært trivelig arbeidsmiljø, gode kollegaer og et støttende arbeidsmiljø. 1. klasselærer tilhører skolens barnetrinn. Steinerskolen i Moss er en 1 – 13 skole som ligger vakkert til på Kambo, 5 kilometer nord for Moss. Skoletomten er den største skoletomten i lokaldistriktet og byr på mange gode motoriske utfordringer for elever. Bygningsmassen er miljøvennlig og svært arkitektonisk gjennomtenkt. Skoledagene er hektiske og givende. Vi har et rikt kulturelt liv.

Medarbeidere er medlemmer i SPK og har gode lønnsvilkår basert på ansiennitet og utdanning. Lønnen er i tråd med skolens lønnsmatrisene. Årsrammen for stillingen er 1687,5 timer.

KONTAKT

  • Kontakt barnetrinnslederen Karl Ivar Abrahamsen for mer informasjon, telefon 451 90 099.

TILTREDELSE

  • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

  • 4. februar 2019

SØK STILLINGEN