STEINERSKOLEN I HAUGESUND søker en vikar for vår tysklærer

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Vi søker tysklærer i et vikariat skoleåret 2019-2020 i 65 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Tyskundervisning i barneskolen og på ungdomstrinnet
 • Delta i samarbeidsmøter mht. klassemiljø og enkeltelever
 • Bidra positivt til videreutviklingen av faget 

 

Det kreves

 • Godkjent pedagogisk utdannelse og kompetanse for å undervise tysk på ungdomstrinnet
 • Kjennskap til steinerpedagogikk eller ønske om å sette seg inn i den og tilegne seg nødvendige kvalifikasjoner underveis
 • Begeistring for tysk som fremmedspråk
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og kreativt arbeidsmiljø
 • Gode faglig utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Skolen er en IA-bedrift
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem

 

Søkere med steinerpedagogisk kompetanse prioriteres.

 

OM OSS

Steinerskolen i Haugesund ligger vakkert til på Bellevue-høyden med utsikt over byen og havet. Vi har ca. 135 elever fordelt på 10 klasser. I tillegg til at vi legger vekt på et trygt og godt skolemiljø, arbeider vi på mange felt innen pedagogikken for å fremme en allsidig utvikling hos det enkelte barnet: teoretisk, sosialt, kunstnerisk, praktisk og motorisk. Friluftsliv og årstidsfester er en naturlig del av skolehverdagen. Engelsk og tysk undervises på alle trinn, fra 2. til 10. klasse. Vi har et engasjert og inkluderende lærerkollegium som i fellesskap utvikler skolen videre.

 

KONTAKT

TILTREDELSE

 • 1. august 2019

SØKNADSFRIST

 • 30. april 2019

SØK STILLINGEN