STEINERSKOLEFORBUNDET søker pedagogisk rådgiver i 100% stilling

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Da nåværende pedagogisk rådgiver slutter i sin stilling i 2019, søker vi hans etterfølger. Vi søker en engasjert medarbeider med solid steinerpedagogisk erfaring og gode samarbeidsevner.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Holde nær kontakt med skolene om saker av pedagogisk og skolepolitisk karakter
 • Arbeide for å opprettholde en god pedagogisk kvalitet i skolene
 • Lede arbeidet med oppdateringer av steinerskolens læreplan, i henhold til endringer og pålegg fra det offentlige
 • Følge opp og vedlikeholde steinerskolenes egne kartleggingsprøver
 • Holde seg oppdatert på den pedagogiske utviklingen i skole-Norge
 • Sørge for utgivelser av Meddelelser, et digitalt nyhetsbrev for debatt og informasjon til skolenes ansatte
 • Forberede og gjennomføre konferanser, seminar og kurs
 • Bistå nye skoleinitiativ
 • Samarbeid med Pedagogisk seksjon, et organ for fordypning av steinerpedagogikken

KVALIFIKASJONER

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Fleksibilitet, god samarbeidsevne og organisatoriske evner
 • Erfaring fra pedagogisk arbeid i en steinerskole
 • Innsikt i og engasjement for steinerskolens antroposofiske grunnlag

Arbeidet kan til tider være hektisk, og krever villighet til å jobbe i bolker og med prosjekter. Arbeidssted er Steinerskoleforbundets lokaler i Josefines gate 12 i Oslo.

LØNN

Stillingen følger lønnstrinn 58 iht Statens lønnsregulativ. Medlemskap i SPK eller privat pensjonsforsikring. 5 ukers ferie og avspasering i forhold til skolenes ferieavvikling.

OM OSS

Steinerskoleforbundet er interesseorganisasjon for landets 30 steinerskoler. Vi arbeider for skolenes rett til selvstyre, for å bidra til høy kvalitet i utøvelsen av pedagogisk virksomhet ved den enkelte skole og for å fremme steinerpedagogikken i Norge.

KONTAKT

 • For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Anne Cathrine Bernhardsen, forbundet@steinerskolen.no, telefon 22 54 25 40.

TILTREDELSE

 • 2. mai 2019

SØKNADSFRIST

 • 15. januar 2019

SØK STILLINGEN