GRUPPER I OFFICE 365

Alle kan lage grupper - vær vennlig hold orden i sysakene!

GRUPPER OG DISTRIBUSJONS-LISTER I OFFICE 365

Alle kan opprette grupper og distribusjonlister i Office 365!

Gruppene blir synlige i vår globale adressebok.

Derfor må Steinerskoleforbundet av og til rydde og se til at vår navnepolicy blir fulgt.

Her noen tips!

NAVNEPOLICY

EN ENKEL REGEL

 • Lokalt navn med store bokstaver
 • Mellomrom
 • Bindestrek
 • Mellomrom
 • Forklaring med stor forbokstav – gjerne med årstall.

GODE EKSEMPLER

 • HURUM – Styremedlemmer 2019-2020
 • HOVSETER – Biblioteksansvarlige
 • ARENDAL – Foreldrene i 1.klasse 2018-2019
 • HAUGESUND – Eurytmiprosjekt til julemarkedet 2019
 • ROTVOLL – Fritidshjemmets medarbeidere
 • GRAV – Markedsføringskomitéen 2019-2020
 • MOMO – Fredagspilsgjengen
 • LØRENSKOG – Alle som jobber i kantinen

GODE NAVN

Hvilken skole, barnehage eller aktivitet tilhører gruppen?

Ubrukelige gruppenavn:

 • 1.kla
 • 1.klasse
 • Min 1.klasse
 • Klasse 1
 • Klassen min
 • Klasse 1 i år
 • osv…

Godt eksempel:

TROMSØ – Foreldrene i 1.klasse 2018-2019

 

TILGANGSSTYRING

Dersom du lager en gruppe som ikke hvem som helst skal kunne sende meldinger til – for eksemepel ville det vært litt dumt om en vikar på en Steinerskole i Oslo ved en feiltakelse sender en tullemelding til alle foreldrene ved en Steinerskole på Vestlandet – så kan du be Steinerskoleforbundet om å begrense tilgangen til denne gruppen!

Det kan gjøres slik at man oppretter en lovlige brukere og eller en moderator! Eksempel:

En melding til alle foreldrene på en gitt skole kan da for eksempel kun sendes av de ansatte på kontoret. Og dersom andre skriver til denne listen, vil kontoret få et varsel og kan avgjøre om meldingen skal sendes eller stoppes.

TIDSBEGRENSET?

Dersom du lager en gruppe som gjelder et skoleår: Velg et navn som indikerer hvilket skoleår det gjelder!

Eksempel: HURUM – Foreldre i 7. klasse 2018-2019 eller BERGEN – Styremedlemmer 2018-2019.

FOR HVEM?

Gjør synlig om gruppen tilhører en skole eller kan være aktuell for flere.

ALLE – Rådgivere i 10.klasse eller ALLE – Pedagogiske ledere omfatter mange skoler.

ÅLESUND – Styremedlemmer 2019-2020 eller BERGEN – Pedagogiske ledere tilhører navngitte skoler.

MER OM GRUPPER I OFFICE 365