Når begynner IKT-undervisningen i Steinerskolen?

I Steinerskolen bruker vi ikke datamaskiner på barnetrinnet.  I Steinerskolen legges det stor vekt på den praktiske gjennomføringen av alle oppgaver, og eleven skriver egne tester ut ifra lærerens muntlige presentasjon av stoffet. Vi mener det er viktig for elevene å samhandle med hverandre og med lærerne i sin utforskning av ideer, og at utvikling av kunnskaper, ferdigheter, evner og indre kvaliteter også er en kreativ prosess som krever deltagelse.  Introduksjon av IKT skjer først på mellomtrinnet når eleven skal lære seg teknikker i databruk som touch og programmering


Category: OM STEINERSKOLEN

← Når begynner IKT-undervisningen i Steinerskolen?