Hvorfor anbefaler steinerskolelærere å begrense bruk av skjerm for barn?

Et av de sentrale mål i steinerpedagogikken er å stimulere til en sunn utvikling av barnets egen fantasi. Kreativitet er en vesentlig del a tankevirksomhet. Forskning viser at overdreven bruk av skjerm hos barn hemmer evnen til egen billeddannelse, altså kan det hemme utviklingen av barnets fantasi. Foruten å stille spørsmål ved effektene av mediet på barns utvikling, er vi også skeptisk til mye av innholdet i det barn utsettes for, som ikke nødvendigvis er tilpasset deres modenhet og utvikling.

Det finnes mye forskning som underbygger disse bekymringene:


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hvorfor anbefaler steinerskolelærere å begrense bruk av skjerm for barn?