Hvordan kan en steinerskolelærer undervise i alle fag gjennom hele grunnskolen?

Klasselæreren er ikke den eneste læreren barna får undervisning av. Alle klassene har egne faglærere i tillegg til klasselærerne som gir undervisning I fag som eurytmi, håndverk, fremmedspråk, musikk osv. Klasselæreren er imidlertid ansvarlig for hovedfag, en 90 minutters time i begynnelsen av hver skoledag. En hovedfagsperiode varer i en periode på 3-6 uker og dekker mye av innholdet i pensum.

En vanlig misforståelse i vår tid er at utdanning kun er overføring av informasjon. Fra et steinerpedagogisk synspunkt innebærer også skolegangen oppvåkningen av andre kapasiteter i barnet – evnen til å tenke klart og kritisk, evnen til å oppleve og forstå fenomener i verden, samt evnen til å skille hva som er vakkert, godt og sant. Klasselæreren går en lang vei med barna mot forståelse av en verden bestående av sammenhenger. Det er en selvsagt en stor jobb for steinerskolelærere å mestre innholdet i de ulike fagene som de underviser i, men deres største ansvar ligger i evnen til å arbeide med de indre verdier slik at barnet kan vokse og utvikle seg som menneske. Gjennom denne tilnærmingen til undervisning mener vi at barnet forberedes på den virkelige verden.


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hvordan kan en steinerskolelærer undervise i alle fag gjennom hele grunnskolen?