Hvordan går det med elever fra Steinerskolen etter endt utdanning?

Tidligere steinerskoleelever gjenspeiler et bredt mangfold av profesjoner og yrker inkludert medisin, jus, vitenskap, teknikk, datateknologi, kunst, samfunnsfag, politikk, og akademia.

Ifølge en studie av tidligere steinerskoleelever I USA:
•    hadde 94% tatt høyere utdanning
•    47% valgte humanistiske eller kunstfag
•    42% valgte realfag eller matematikk
•    89% av de spurte var svært fornøyd med sitt valg av yrke
•    92% av de spurte satt høy verdi på evnen til kritisk tenkning


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hvordan går det med elever fra Steinerskolen etter endt utdanning?