Hvordan forholder Steinerskolen seg til nasjonale prøver?

Skole handler om å oppøve mange flere ferdigheter enn de som kan måles. Steinerskolene velger fordypning og langsom progresjon. Våre lærere har stor frihet til å tilpasse undervisningen til sin gruppe, og eleven får utvikle sin kunnskap og kreativitet for å oppleve mestringsfølelse, lærelyst og eget initiativ. Standardiserte prøver fremmer ikke noe av dette.

Steinerskolens læreplan er godkjent som likestilt med den offentlige læreplanen i Norge. Med dette menes at undervisningen dekker de samme kompetansemål som i kunnskapsløftet, men med ulik pedagogisk vektlegging. Progresjonen og kompetansemålene de fire første årene skiller seg vesentlig fra den offentlige læreplanen.

Nasjonale prøver tar direkte utgangspunkt i offentlig skoles læreplan. Kompetansemålene i steinerskolens læreplan etter 4. klasse er så forskjellige at elevene ikke har grunnlag for å avlegge disse prøvene. Steinerskoleforbundet har siden 2003 arbeidet for at steinerskolenes elever skal få bli testet og målt etter sin egen læreplan, uten at vi har blitt hørt.

Når steinerskoleelver gjennomfører nasjonale prøver i 5. klasse, testes de i et spekter av ferdigheter vi som skole ikke har undervist dem i og ikke forventer at de kan. Vi er ikke pålagt å ha øvet dem i disse emnene, og vi legger ikke om undervisningen for å oppnå resultater på prøvene.
Disse testene gir derfor ingen mening som redskap for vurdering av elevenes nivå. Deres pedagogiske verdi er negativ. For elevenes skyld burde nasjonale prøver eventuelt tilpasses undervisningen og progresjonen i steinerskolen. Når dette ikke skjer, er det naturlig at enkelte foreldre ikke ønsker å utsette sine barn for en nærmest garantert følelse av å mislykkes.

Vi vil understreke at dette kun gjelder prøvene på 5. trinn. I de nasjonale prøver på 8. og 9. trinn er det ingen diskrepans mellom steinerskolene og de offentlige, hverken i oppmøte eller i resultat. Merk også at steinerskoleelever gjennomfører videregående og universitetsutdannelse på lik linje med barn som har gått offentlig skole.


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hvordan forholder Steinerskolen seg til nasjonale prøver?