Hvordan er overgangen til offentlig skole, dersom barnet ønsker å bytte skole/foreldre flytter osv?

Kompetansemålene i steinerskolens barnetrinn er ikke sammenfallende med de i den offentlige skole før på 10.trinn. Likevel vil barn som begynner i en steinerskole i løpet av de fire første skoleårene vanligvis lett tilpasse seg sin klasse i lesing, matematikk og grunnleggende akademiske ferdigheter. De kan ha mer å lære i kroppslige koordinasjonsevne, kroppsholdning, kunstneriske og sosiale aktiviteter, kursiv håndskrift og lytteferdigheter. Lytting er spesielt viktig siden det meste av det faglige innholdet i steinerskolen presenteres muntlig i klasserommet av læreren.
Den muntlige overleveringen av fagstoff styrker den menneskelige relasjonen mellom barnet og lærere og er viktig for sunn læring- for det overordnede målet om forståelse og kunnskap i stedet for bare å gi informasjon. Barn som er vant til å lære av datamaskiner og andre elektroniske medier blir nødt til å justere seg ved bytte til en steinerskole.

De barna som kommer inn i steinerskolen i på mellomtrinnet bringer ofte med seg mye informasjon om verden. Noen ganger må elever fra offentlig skole avlære noen sosiale vaner, som for eksempel en tendens til å oppleve læring som konkurranseaktivitet. Dessuten må de lære seg å ta i bruk sine kunstneriske og praktiske evner i langt større grad enn de er vant med.

Barn som bytter fra steinerskolen til den offentlige skolen i løpet av de tidlige barneskole årene må sannsynligvis oppgradere sine leseferdigheter og nærme seg naturfagstimene annerledes. Naturfag på steinerskolen tar utgangspunkt i det naturlige fenomener i stedet for de abstrakte begreper og lover. På den annen side er vanligvis steinerskoleelever godt forberedt for samfunnsfag, praktiske og kunstneriske aktiviteter, og matematikk.


Category: OM STEINERSKOLEN

← Hvordan er overgangen til offentlig skole, dersom barnet ønsker å bytte skole/foreldre flytter osv?