Har Steinerskolen en vaksinepolitikk?

Det har i den senere tid vært diskusjon om steinerskolenes holdning til vaksinasjon, på bakgrunn av at barn ved enkelte Steinerskoler har noe lavere frekvens av vaksinasjon enn landsgjennomsnittet.

Avgjørelsen om vaksinasjon er enkel og vanskelig på samme tid. Enkelte foreldre er blant annet bekymret for mulige bivirkninger og synes det er et vanskelig valg. Vaksinasjon er frivillig, og vi respekterer det valget hver enkelt forelder tar. På et overordnet nivå er spørsmålet om vaksinasjon enkelt. Vaksinasjon er et sentralt helsepolitisk verktøy, både i Norge og globalt. Steinerskolen ønsker at våre klasserom skal helsemessig trygge og fri for smitte. Vi anser vaksinasjon som et relevant helseforebyggende tiltak og vi har tillit til og legger til rette for helsemyndighetenes arbeid for å sikre god folkehelse og forebygge epidemier i befolkningen.

Steinerskoler drives av lærere, og de helsefaglige spørsmålene knyttet til vaksinasjon ligger rimeligvis utenfor vår vurdering. Tema for steinerskolen er, og vil alltid være, barns læring og pedagogisk utvikling.


Category: OM STEINERSKOLEN

← Har Steinerskolen en vaksinepolitikk?